Share |

Ajankohtaista

11.9.2020

APKL ry:n liittokokous pidetään ZOOM-videokokouksena

15.9.2020 klo 10 alkaen

Linkki kokoukseen on lähetetty 11.9. kaikille jäsenille sähköpostilla. Virallinen kutsu liitteineen löytyy sähköpostistasi.

Huom Gmail-käyttäjät! Jostain syystä gmail hylkii PDF-liitteitä, ja tulkitsee usein PDF-liitteitä sisältäviä posteja roskapostiksi. Tarkista gmail-sivultasi kohta "Kaikki viestit" sekä roskapostikansio, jollet löydä kutsuasi saapuneista viesteistä.

Jäsenmaksuista:
Sama ongelma saattaa koskea myös jäsenmaksulaskuja, jotka on lähetetty PDF-muodossa. Tarkista siis nuo kyseiset kansiot, jäsenmaksut ovat erääntyneet heinäkuun lopulla.

**************************************

4.8.2020

APKL ry:n toimistopalvelut ovat suljettuna 6.8.-16.8.2020 välisen ajan. Hyvää loppukesää kaikille!

20.5.2020

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt merkittävän päätöksen (KHO:2020:49) koskien ammatillisen perhekodin asemaa. 

KHO on julkaissut ratkaisunsa myös vuosikirjapäätöksenä.  KHO julkaisee vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. 

Tässä päätöksessään KHO on kumonnut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden näkemyksen siitä, että ammatillinen perhekoti olisi lastensuojelulaitos ja siten laitoshoitoa antava yksikkö.  

KHO ottaa esiin HE 256/2014 perhehoitolain 4§:ää koskevan yksityiskohtaisen perustelun:

’Pykälässä säädettäisiin edellisen 3§:ssä säädetyn perhehoidon käsitteen lisäksi ammatillisesta perhehoidosta. Pykälän mukaan ammatillisella perhehoidolla tarkoitettaisiin perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7§:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa. Sisällöllisesti ammatillinen perhekoti on jo aiemmin ollut määritelty, mutta ei tällä nimellä. Ammatillinen perhehoito ja ammatillinen perhekoti ovat kuitenkin yleisessä käytössä olevia nimityksiä kyseiselle hoitomuodolle. Ammatillinen perhekoti toimii lähtökohdiltaan kuten tavanomainen perhekoti. Myös ammatillisessa perhekodissa on olennaista  kodinomaisuus. Ammatilliselta perhekodilta edellytetään tavallista perhehoitoa vahvempaa koulutuksen tuomaa osaamista, mikä mahdollistaa myös erityistä hoitoa tarvitsevien henkilöiden sijoittamisen perhehoitoon.’ 

KHO painottaa, että ammatillinen perhekoti on perhehoitoa. ’Ammatillinen perhekoti toimii perhehoitolain esitöiden (HE 256/2014 vp, s.23) mukaan lähtökohdiltaan kuten tavanomainen perhekoti, mutta siltä edellytetään tavallista perhekotia vahvempaa koulutuksen tuomaa osaamista.’ 

Tähän KHO:n päätökseen nojautuen Ammatillisten perhekotien liitto toivoo, että kukin sijaishuollon alalla toimiva taho ottaisi tämän päätöksen huomioon.  Ammatillisten perhekotien liitto myös edellyttää, että tästä lähtien ammatillinen perhekoti määritellään niin kuntien organisaatioissa kuin kilpailutuksissakin sekä kaikessa muussa ammatillista perhekotia koskevassa työskentelyssä ja ratkaisuissa perhehoitolain 4§:n mukaisesti perhehoidoksi. Tätä kautta vielä valitettavasti esiintyvä epäselvyys ammatillisen perhekodin asemasta selvenee ja ammatillinen perhekoti tulee juridisesti ja toiminnallisesti oikeasti määritellyksi.

Juhani Santala
Ammatillisten perhekotien liitto

*******************************

27.3.2020

Julkinen vetoomus

Sosiaali- ja terveysministeriölle ja
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhiala
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala
Sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Elina Palola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtaja Markku Tervahauta 

Valtakunnallinen ohjeistus sijaishuollossa asuvien lasten yhteydenpidon järjestämiseen on välttämätön 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.3.2020 ohjeistanut sijaishuollossa asuvien lasten ja heidän läheistensä yhteydenpidon järjestämisestä tapaamisten osalta koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa. Annetut ohjeet ovat hyvä lähtökohta, mutta ne ovat liian yleisiä antaakseen tässä erityisessä poikkeustilanteessa välineitä lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille sijaishuollossa olevien lasten yhteydenpidon arvioimiseen. 

Yhteydenpito vanhempiin on tärkeä lapsen oikeus. Vetoamme Sosiaali- ja terveysministeriöön konkreettisten, käytännön esimerkkeihin perustuvan ohjeistuksen laatimiseksi siitä, kuinka ja missä tilanteissa lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät voivat lastensuojelulain 62§ 1. mom. 2 ja 3 kohtaa tässä yhteydessä soveltaa. Pyydämme ohjeita myös siihen, miten päätökset tulee perustella siten, että asianosaisten yksityisyyttä pystytään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi terveystietojen osalta. 

Yhteydenpitoa tapaamisten osalta rajaavien päätösten puuttuminen vaarantaa lastensuojelun perhehoidon kantokykyä. Tämä on huolestuttavaa erityisesti tilanteissa, joissa perhehoitoperheessä on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. 

Pyydämme sosiaali- ja terveysministeriötä ottamaan ennakoivasti kantaa myös tulevien mahdollisten kansallisten rajoitustoimenpiteiden suhteesta lastensuojelulakiin. 

Meillä toimijoilla on suuri huoli lapsen oikeuksien toteutumisesta ja eriarvoisesta asemasta valtakunnan sisällä koskien heidän ja heidän läheistensä yhteydenpidon arviointia tässä kriisitilanteessa. 

Ammatillisten perhekotien liitto ry

Attendo perhehoito

AVA perhepalvelut 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Lapselle koti Oy

Majakan Valo säätiö

Nuorten Ystävät

Pelastakaa Lapset ry

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy

Perhehoitoliitto ry

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry

Pesäpuu ry

*********************************************************

13.3.2020 Liittokousmatka Viroon on PERUUTETTU 

Vallitsevan epidemiatilanteen johdosta matkustaminen ei ole suositeltavaa, joten liittokokousmatka Tallinnaan on peruutettu. 

*********************************************************

25.2.2020  LIITTOKOKOUS 2020

Tervetuloa mukaan kevään liittokokoukseen Tallinnaan!
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ammatillisten perhekotien liiton LIITTOKOKOUS 16.-18.3.2020
MERITON SPA HOTEL/ TALLINNA, EESTI

*********************************************************

30.12.2019

Oletko kiinnostunut tekemään ensi kesänä reissun moottoripyörällä Norjaan?
Lisätietoa tästä
Ilmoittaudu mukaan 31.3.2020 mennessä. Yhteystiedot liitteessä. Lisätietoja saat liitteessä olevista puhenlinnumeroista.
Huom! Jokainen varaa junalippunsa itse, joten ole ajoissa liikkeellä.
 
*************************************

20.12.2019

BIOLASTEN PÄIVÄT 18.-19.1.2020 Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
Ilmoittautuminen 3.1.2020 mennessä.

*********************************************************

Liiton painettu esite löytyy myös verkosta.
frontpage-flip.jpg

*********************************************************

Liiton kotisivu- ja sähköpostipalvelut 

Lue lisää...

*********************************************************