Share |

Mikä on APKL ry    apkl_ry_RGB_72ppi.jpg

Toiminta-ala

Ammatillisten Perhekotien Liitossa, perustettu 1992, on jäseninä noin 80 ammatillista perhekotia, joiden hoidossa on yli 400 lasta ja nuorta.

Toiminnan päämäärä ja toiminta-ajatus

Päämääränä on tukea jäsenperhekoteja tarjoamaan korkealaatuisia lasten sijaishuoltopalveluja sekä toimia tiiviissä yhteistyössä muun lastensuojelukentän kanssa alan yleisten toimintaedellytysten parantamiseksi. Toiminta-ajatuksena on suorittaa prosessinomaista jatkuvaan arviointiin perustuvaa laatutyöskentelyä toimimalla yhteistyöelimenä jäsenperhekotien välillä sekä osallistumalla aktiivisesti yleiseen lastensuojelualan laadulliseen kehitys- ja yhteistyöhön.

Toiminnan tavoitteet

Toimia yhteistyöelimenä niin, että kussakin jäsenperhekodissa mahdollistuisi laadukkaan hoitotyön edellytys: asianmukaisissa toimitiloissa toimiva ja vanhemmuuteen sitoutuneen, ammattikoulutetun ja kokeneen henkilöstön omaava perhekoti, jolla on motivaatio ja riittävät voimavarat toimia lapsen edun ja eheyttävän kehityksen toteutumista. Liitto toimii entistä systemaattisemmin ja keskitetymmin palvelu- ja yhteistyötahona suhteessa jäsenperhekoteihin sekä muihin lastensuojelutahoihin ja -viranomaisiin.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta

Koko jäsenperhekotikenttää koskevien liittokokous- ja koulutustapahtumien lisäksi toteutetaan pienemmässä mittakaavassa alueellista verkostoitumista mm. laatupiirien muodossa sekä ollaan läheisessä yhteistyössä lastensuojelualan yhteisöjen ja viranomaisten kanssa.

Liiton esite

esitekuvake-APKL.jpg

APKL ry on Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhdistys.

lskl_1.png