Share |

Lainattavia aineistoja

Ammatillisista perhekodeista tehtyjä tutkimuksia:

Kirjamuotoisten aineistojen lainauspyynnöt APKL:n jäsenpalveluun puh. 050 555 1441, tai sähköpostitse: info (ät) apkl.fi
Lainausaika 30 vrk.

Ammatillisen perhekodin ja peruskoulun yhteistyö
TOIMIVIA KÄYTÄNTEITÄ ETSIMÄSSÄ
Kiviniemi Meeri 2018, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, luokanopettajan koulutusohjelma
SÄHKÖINEN TIEDOSTO

Harrastusten vaikutus sijoitettujen lasten psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen - Ammatillisten perhekotien alle 10-vuotiaiden lasten näkökulma
Lepistö Jenna, Mäkinen Nadja ja Tuominen Heidi 2015, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma
SÄHKÖINEN TIEDOSTO

Arvojen toteutuminen ammatillisissa perhekodeissa - Kvantitatiivinen tutkimus ammatillisten perhekotien arvoista
Antinoja Katja ja Vierimaa Leila 2015, Centria Ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma
SÄHKÖINEN TIEDOSTO

Ammatillisten perhekotien ja sijoitettujen lasten välisen yhteydenpidon eroavaisuudet
Kallasaari Marianna ja Puputti Minttu 2015, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma
SÄHKÖINEN TIEDOSTO

Selvitys sijoitettujen lasten ja nuorten harrastusten tukemisesta ammatillisissa perhekodeissa
(Jukka Koivuranta 2015) opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
SÄHKÖINEN TIEDOSTO

Ammatillisissa perhekodeissa kasvattajina toimivien ihmiskäsitys kasvatettavasta ja itsestä kasvattajana
(Tiia Hartikainen 2014) Pro gradu –tutkielma, Sosiaalipedagogiikka, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Ammatillisten perhekotivanhempien työhyvinvointi
(Maria Parkkinen, Laura Sutinen, Jasmin Vahvaselkä 2013)
Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Vanhemmuus perhekotivanhempien kokemana - Sijaishuolto
kiintymyssuhteen korjaajana
(Elina Koivisto 2012) Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Erityispedagogiikka

Nuorten aikuisten kokemuksia ammatillisen perhekodin vaikutuksista elämään
(Anni Perttula, Anu Perttula 2010) Opinnäytetyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma / Sosiaalinen kuntoutus)

Perhekotinuorten liikuntatottumukset
(Neitola Roosa-Mari) Opinnäytetyö 2010
Tämän linkin avulla pääsee lukemaan lisää tutkimustuloksia sekä valmiin opinnäytteen internet-version. 

Missä kaikki on niin kuin kotona - nuorten kokemuksia perhekotielämästä
Hytönen Marjo, Ollila Eerika 2010). Opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2010. Saatavissa sähköisenä.

"Jokkainen tekkee mitä ehtii ja kerkeää”
(Boren Maija) Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Äänekosken kampus Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (Marraskuu 2009)

Sijaishuolto sisältäpäin - tekijät tietäjinä
(Kaisu Muuronen, Heikki Sariola, Marjo Varsa)
Kysely alalla toimiville. Julkaisijat Lastensuojelun Keskusliitto ja Talentia, 2009
Sähköinen versio

"Tämä on laatua meidän talossa". Tapaustutkimus
(Riitta Riekki) Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto 2008 Sähköinen versio

Sijaishuolto ammatillisissa perhekodeissa
(Hokkanen, Häiväläinen, Isola, Levä) Opinnäytetyö Jyväskylän ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 2007

Ammatillisten perhekotien laatupiiritutkimus
(Marja-Liisa Sirén ja Soila Toivola). Opinnäytetyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus, Elimäki. 2006

Perhekotiyrittäjyys - työpaikka vai elämäntapa?
(Merja Jämsinen, Kirsi Rämä). Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Suolahden koulutusyksikkö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. 2006

Perhekotiyrittäjän arjessa jaksaminen
(Merja Lautala). Opinnäytetyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalipalveluiden suunnittelu ja markkinointi, Elimäki. 2006

Perhekodista "Elämän eväät" taskussa
(Hänninen Paula & Koivumaa Mari). Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö kevät 2005

Katkennein siivin elämään - sikiöaikana päihteille altistuneet lapset
(Koponen Anne). Osa väitöskirjatyöstä, Kehitysvammaliitto, Tutkimusyksikkö Kotu 2005

Perhe ja koti yhdessä - tapaustutkimus yhden perhekodin toiminnasta ja arkielämästä
(Lindholm Outi). Proseminaarityö. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Erityispedagogiikka 2005

Ajankäytöstä ammatillisessa perhekodissa
(Pasi Riekki) Kehittämistyötehtävä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö 2003

Ammatillinen vanhemmuus: tunteiden ihanuus ja kurjuus
(Helka Muhonen) Opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu Tuusulanjärvi-instituutti 2003

Vanhemmuuden muotokuva
(Muranen Jenni) Opinnäytetyö Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Elimäki 2003

Vanhemmuus perhekodissa
(Niina Terho, Anna-Kaarina Veini). Opinnäytetyö Lahden Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Lähihoitajakoulutus Lasten ja nuorten suuntautumisopinnot 2002

Toiminta-ajatuksena kodinomaisuus
(Mattila Eevaleena) Selvitys yksityisten perhekotien toiminnasta Etelä-Suomen läänissä Etelä-Suomen Lääninhallitus Helsingin alueyksikkö, Sosiaali- ja terveysosasto 2001

Jaettu vanhemmuus
(Kyllönen Katja, Miettinen Titta, Piispanen Päivi) Perhekotinuorten kokemuksia jaetusta vanhemmuudesta. Opinnäytetyö Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala 2001

"Ei oo aina helppoa" - Perhekotien biologisten lasten ja vanhempien kokemuksia sijoitettujen lasten vaikeuksista elämäänsä.
(Maija Oittinen ja Mari Pietikäinen) Opinnäytetyö, Diak Pieksämäki syksy 2001.
Sähköinen versio

Perheeni matka sijaisvanhemmuuteen
(Virpi Paajanen).Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Turun ammattikorkeakoulu 2001.

Ammatillisten perhekotien liitto perhekotityön tukijana ja edunvalvojana 
(Reetta-Mari Murtonen) Opinnäytetyö Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö 2001.

Tärkeintä on että jaksaa elää -kahden ammatillisen perhekodin nuorten ajatuksia elämästä, tärkeistä asioista ja tulevaisuudesta 
(Möttönen Anu Pauliina ja Yrjölä Riikka Pauliina) Opinnäytetyö, Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö 2001.

Selviytyjänä uudessa kodissa. Ammatillisten perhekotien nuoret ja diskursiivinen identiteetti
(Kajaslampi Nina ja Lappalainen Henriikka) Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, Joulukuu 2000.

Aitoo tunnetta? - Kahdeksan nuoren kokemuksia elämästä perhekodissa
(Turunen Tero) . Pro gradu - tutkielma, Helsingin yliopisto, Kasvatustiede, Opettajankoulutuslaitos 2000.

Kasvunpaikka - kokemuksia ja pohdintoja perhekotityön ammatillisuudesta
(Suikkanen-Malin Tuija). Päättötyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2000.

Ammattina perhe, sosiaalialan lehtien perhekotikirjoittelu kehitysanalyyttisessä viitekehyksessä
(Lappalainen Henriikka)  Nuorisotyön tutkielma, Tampereen yliopisto 1999.

Ammatilliset kvalifikaatiot ammatillisissa perhekodeissa
(Minna Taskila) Espoon - Vantaan ammattikorkeakoulu, Vantaan alueyksikkö. Opinnäytetyö marraskuu 1999.

Raamien rakentajat, tutkimus perhekotityöntekijän rooleista
(Kankaanniemi Janne), Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, 1999.

Ammatilliset perhekodit sosiaalipalvelujen yksityisinä tuottajina
(Tolonen Anu) Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka, sosiaalityön sv. 1998

Ammatillisuus Ammatillisissa perhekodeissa
(Laukkanen & Niemi) Päättötyö, Kanneljärven opisto, Nuorisotyön oppisopimuskoulutus 1998.

Tutkimus perhekotien biologisista lapsista
(Kivivasara M. ja Uotila M.) Lopputyö, Sisälähetysseuran Diakonia- ja Kasvattajaopisto, SPS 3 1998.

Raportti laatupiirien käynnistämisestä 1998,
Ammatillisten perhekotien liiton laatutyöryhmä.

Perhekotiyrittäjän muotokuva
(Timonen Erja) Seminaarityö, Suolahden sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, Sosiaaliohjaajat -93, 1997.

Oppimismotivaatio - Lastenkodit ja perhekodit oppimismotivaation tukijana (Mäkelä I-R ja Peltoniemi) Seminaarityö, Sisälähetysseuran Diakonia- ja Kasvattajaopisto, Sosiaalikasvattaja oj.78, 1997.

Ammatillinen vanhemmuus perhekodissa - perhekotivanhempien näkökulmasta
(Kortelainen M., Martikainen S. ja Ramfeldt P.) Tutkielma, Järvenpään Diakoniaopisto, Sosiaalikasvattajat 1997.

Ammatillinen perhekoti työkenttänä
(Karimaa S.) Päättötyö, Helsingin Diakoniaopisto, Sosiaalikasvattajakoulutus 11, 1997.

Yksityinen perhekoti
(Hämäläinen) tutkielma, Jämsänkosken koulutuskeskus 1996.

Kartoitus perhekotien työnohjauksesta
(Puustell Anita) Lopputyö, Otavan sosiaalialanoppilaitos, Työnohjaajakoulutus 1996.

Ammatillinen perhekotityö osana sijaishuoltoa
(Mia Hedberg), päättötyö, Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitos 1996.

Kuinka puhaltaa hylätyksi tulemisen kolhuista kipu pois - sijoitetun lapsen minäkuva ja sen tukeminen
(Hautamäki S. ja Saari K.) Päättötyö, Tampereen sosiaalialan oppilaitos 1996.

Tutkimusraportti Laatu ja laadunvarmistus Ammatillisissa perhekodeissa
(Muttonen & Puustell) Ammatillisten perhekotien liitto ry 1995.

Perhekoti - parisuhde ja vanhemmuus
(Grönman, Luostarinen, Pääkkönen), seminaarityö, Sisälähetysseuran diakonia ja kasvattajaopisto, Pieksämäki 1995.

Lapsen näkökulma lastensuojelussa
(Rauni Tuomela), Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikka, Helsingin yliopisto 1995.

Ajatuksia Ammatillisista perhekodeista
(Suikkanen-Malin) Ammatillisten perhekotien liitto ry, 1995.

Perhekoti lastensuojelussa
(Sari Laaksonen) Lastensuojelun laitoshuollon neuvottelukunnan julkaisu 7, 1993.

Perhekuva - lapsen todellisuus
(Suikkanen-Malin) Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto, 1993.

Yksityinen perhekoti
(Hulkkonen), tutkielma, Helsingin lastentarhaopettajaopisto 1993.