Share |

Laatua lastensuojeluun kuva2.jpg

Ammatillisten Perhekotien Liiton tavoitteena
on tukea siihen kuuluvia perhekoteja
korkealaatuisten lasten sijaishuoltopalvelujen
tuottamisessa sekä, yhteistyössä muun
lastensuojelukentän kanssa, toimia alan
yleisten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ammatillisten Perhekotien Liitto

- ylläpitää ja kehittää yhteistyötä perhekotityötä tekevien perheiden, viranomaisten ja alan järjestöjen välillä

- tukee ammatillisiin perhekoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten hoitoa

- toimii palvelu- ja yhteistyöelimenä jäsenperhekodeille sekä muille järjestöille, palveluntuottajille ja viranomaisille

- osallistuu aktiivisesti lastensuojelualan laadulliseen kehitys- ja yhteistyöhön

- seuraa alan lainsäädännön kehitystä ja tekee tarvittaessa muutos- ja parannusesityksiä

- järjestää jäsenilleen koulutusta

- tukee jäsenperhekotien alueellista verkostoitumista