Share |

Jäsenyys APKL ry:ssä

Jäsenyyskriteerit

- Perhekotivanhemmat asuvat yhdessä perhekotilasten kanssa. Edellytetään, että molemmat vanhemmat työskentelevät päätoimisesti perhekodissa
- Vastuuvanhemmilla tulee olla soveltuva sosiaalialan, terveydenhuollon, kasvatuksen tai opetusalan koulutus.
- Vanhemmilla tulee olla vähintään kolmen vuoden lastensuojelun laitoshuollon tai perhekotityön työkokemus.
- Perhekotivanhemmat käyvät säännöllisesti työnohjauksessa.
- Perhekotivanhemmat sitoutuvat liiton sisäiseen laatupiirityöhön
- Perhekodin toiminnan tulee olla etiikaltaan ja moraaliltaan lapsen edun mukaista.
- Perhekoti voi olla enintään 7-paikkainen.
- Peruslähtökohtana kullakin lapsella tulee olla mahdollisuus yksityisyyteen
- Perhekodin toimiluvan myöntää aluehallintovirasto.

Lisätietoa ammatillisen perhekodin toiminnan edellytyksistä, lupamenettelystä, lupahakemukset (THL, AVI, VALVIRA)

Liiton säännöt

Täytä hakemuslomake verkossa tai lataa se tästä.

Jäsenasioista vastaa

Heikki Kylmänen
Perhekoti Kylmänen, Liminka
puh. 040 964 0060
sähköposti: heikki.kylmanen (ät) apkl.fi